ESTUDI

LA GALLU

.

El redescobriment del Machu Picchu

Il·lustracions per a la revista Petit Sapiens sobre el redescrobriment del Machu Picchu.

Client: Petit Sapiens (Abacus)

Il·lustració