Página 2 de 2

Mariano

Il·lustració per a la secció de tira còmica “Poca Broma” del setmanari La Directa. Illustrator

Hiperregalar per Nadal

Il·lustració per al portal digital La Intervia sobre el consum i la necessitat d’hiperregalar durant les dates de Nadal. Illustrator / Photoshop