Il·lustració per al portal digital La Intervia sobre el consum i la necessitat d’hiperregalar durant les dates de Nadal.

Illustrator / Photoshop