Il·lustració per al portal de comunicació digital La Intervia sobre el 8 de març.

Dibuix a mà alçada